Søk

Sosialt ansvar

Veldedighet

Vi ser på sosialt engasjement som en naturlig del av virksomheten vår. Som ledd i dette har vi valgt å støtte to ideelle organisasjoner: ECPAT og Plan Internasjonal. De organisasjonene vi støtter er partipolitisk og religiøst uavhengige, samt bundet til overvåkende kontrollorganisasjoner.
.
ECPAT
Pen Store er ECPATs støtteorganisasjon i 2024. ECPAT er en barnerettsorganisasjon som arbeider mot seksuell utnyttelse av barn. Gå til ecpat.se for å lese mer om virksomheten deres.

.
.
Plan International
Pen Store støtter Plan International som fadderorganisasjon i 2024. Plan arbeider i mer enn 75 land og jobber for å styrke barns rettigheter. Deres hovedprioritet er å beskytte barn og unge mot alle former for vold. Les per på plan-international.org.

.

Miljø og bærekraft

Vi skal i vårt daglige arbeid fremme miljømessig bærekraft. For oss er dette en viktig faktor i våre store og små beslutningsprosesser. Konkret er dette noen av de viktige punktene for oss:

- Tilby miljøvennlig og klimakompensert frakt
- Benytte emballasje av gjenvunnet papir
- Minimere plast og luft i pakkene våre
- Tilby et bredt utvalg av miljømerkede produkter
- Samtlige artikler er på eget lager for å kunne sendes sammen
- 100 % fornybar energi i våre egen virksomhet
- 100 % fornybar energi hos vår serverleverandør

.

Sosialt ansvar

Som en liten aktør er det begrenset hvor stor forskjell vi kan gjøre, men vi har en klar oppfatning av at alle kan gjøre noe. Derfor er det viktig for oss å ha en positiv innflytelse på samfunnet. Det ligger oss selvsagt varmt om hjertet å framheve verdien av kreativitet og fremme skaperglede. Videre skal vi blant annet:

- Stå for og verne om mangfold og likestilling
- Bestrebe oss etter å skape en trivelig arbeidsplass med gode arbeidsvilkår
- Arbeide ressurseffektivt
- Støtte utvalgte veldedige formål
- Behandle personopplysninger med omsorg og i henhold til GDPR
- Bedrive virksomheten med god forretningsetikk

 
 
Logg inn