Søk

Marita M Nilsen er arkitekt og jobber med fargekart for å finne den perfekte fargekombinasjonen. Gjennom fargekartet blir hun kjent med produktene, finner ut hvilke som passer sammen og hvilken tekstur de har. Vi fikk et innblikk i hvordan hun lager disse fargekartene. Kanskje du kan bli inspirert og finne en ny måte å bli kjent med pennene dine på? Håper du finner et nytt triks eller to!Trinn 1. Bli kjent med fargepaletten

Når du skal tegne med ‘mixed media’ - en rekke forskjellige tegneredskaper, er det viktig å gjøre seg kjent med de ulike redskapene og deres farger og teksturer. Det første jeg gjør i en slik prosess er å gjøre meg kjent med fargepaletten, hvor jeg simpelt tegner opp ruter av alle fargene. Deretter vil jeg prøve å se hvordan de ulike redskapene og fargene reagerer på hverandre. Dette kan gjøres enkeltvis, eller ved å lage et rutenett slik som vist nedenfor hvor alle fargene krysser hverandre. Her vil jeg se om nye fargekombinasjoner dukker opp, eller om enkelte farger overdøver andre.Trinn 2. Test hvordan fargene kan blandes

Dersom det brukes tusj eller blyant, kan en også eksperimentere med å blande fargene sammen med myke overganger. Blyanter kan også gi interessante teksturer over tusj og vannfarger. Trinn 3. Prøve ulike fargekombinasjoner i en større helhet

Etter at jeg har gjort meg kjent med redskapene og deres farger, går jeg også videre med å tegne små skisser og ‘thumbnails’ for å prøve ut ulike fargekombinasjoner i en større helhet.I dette eksemplet her, hadde jeg mange copic-tusjer i nokså like nyanser av rosa og beige. I kontrast til disse, hadde jeg fire tusjer i sterkere farger slik som lilla, turkis, rød og gul. Spesielt den lilla fargen skilte seg ut i stor kontrast til resten. 

Jeg forsøkte å tegne flere motiver - inntil jeg følte jeg kom frem til en kombinasjon der hvor fargene jobbet sammen på en interessant måte. Jeg kunne ha redusert antallet farger og redskaper, men ønsket å utfordre meg selv og bruke dem alle - selv om jeg fant lilla-fargen krevende å jobbe med.Trinn 4. Videreutvikle den fargekombinasjonen du liker best

Etter flere forsøkt, bestemte jeg meg for å tegne et skoglandskap der hvor copic-tusjene i de ulike rosa og beige-nyansene skape en myk og varm bakgrunn for resten. Hovedmotivet er to trær, plassert i en vinterkledd skråning, der hvor stein, lyng og gress titter opp av snøen. Skygger i snøen er illustrert ved bruk av turkisfargen, i kontrast til den ellers rosakledde snøen som kan minne om en solnedgang på vinterstid. Både rød- og lilla-fargen er brukt for å tegne inn detaljer og gi ytterligere dybde til skyggene. Gul-fargen er brukt sparsommelig for å illustrere en glød fra solen. 

Jeg begynte først å legge et lag med copic-tusj i de ulike rosa- og beige-nyansene.Videre brukte jeg den gule tusjen for å gi trærne et hint av sollys.Deretter tegnet jeg inn konturene av snøen med turkis farge, og la til detaljer i rødt. Avslutningsvis tegnet jeg inn de siste detaljene og skyggene i lilla. Rød- og lilla-fargen bidro til å gi illustrasjonen tekstur og detaljer, over de formene med tusj. 

Maria M Nilsen
@finchlunch.artLogg inn

Choose your location